Breaking

Tuesday, July 14, 2020

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜುಲೈ 13 ,2020

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜುಲೈ 13 ,20201)ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಎ) ಜುಲೈ 1
ಬಿ) ಜುಲೈ 4
ಸಿ) ಜುಲೈ 11
ಡಿ) ಜುಲೈ 5

ಉತ್ತರ: ಸಿ
ವಿವರಣೆ:
ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನವು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 1989 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
THEME-How to safeguard the health and rights of women and girls now

2)ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೀಟಿವೈ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ ?

ಎ) ಡಿಎಸ್ಸಿಐ
ಬಿ) ಟಿಇಇ
ಸಿ) ಸಿಐಐ
ಡಿ) ಟಿ-ಹಬ್


ಉತ್ತರ: ಡಿ

ವಿವರಣೆ:

ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮವಾದ ಟಿ-ಹಬ್, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಐಒಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ
(Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಟಿ-ಹಬ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಐಒಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಪ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 
ಪ್ರವೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮೀಟಿವೈ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

3)ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ನುರಿತ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಯಾವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ?

ಎ) ನಿತ್ಯ
ಬಿ) ವಿಶ್ವಾಸ್
ಸಿ) ಆನಂದ್
ಡಿ) ASEEM


ಉತ್ತರ: ಡಿ

ವಿವರಣೆ:

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)
atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping’ (ASEEM) 
ನುರಿತ ಜನರಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಎಸ್‌ಡಿಇ)  'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನಕ್ಷೆ' (ಎಎಸ್‌ಇಇಎಂ) ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಎಎಸ್‌ಇಇಎಂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ನೇಮಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ASEEM ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನುರಿತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

4)ಹಾಕಿ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಎ) ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್
ಬಿ) ನಳಿನ್ ವರ್ಮಾ
ಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರೊ ನಿಂಗೋಂಬಮ್
ಡಿ) ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್


ಉತ್ತರ: ಸಿ

ವಿವರಣೆ:

ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಣಿಪುರದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರೊ ನಿಂಗೋಂಬಮ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿತು.
ಮೊಹದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಭಾರತವು ಜುಲೈ 7, 2020 ರಂದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ನಿಂಗೋಂಬಮ್ ಮಣಿಪುರದ ಸಂಜೆಯ ದೈನಂದಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮೆಯಮ್ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5)ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ?

ಎ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ
ಬಿ) ಕೇರಳ
ಸಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಡಿ) ಕರ್ನಾಟಕ


ಉತ್ತರ: ಡಿ
ವಿವರಣೆ:
ಹೋಂಗ್ರೋನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಮತ್ತು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಮರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡೂ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಡಿಮೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕೈಮಗ್ಗಗಳು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಮರ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.  1. DAILY CURRENT AFFAIRS
  2. CURRENT AFFAIRS QUIZ
  3. NEWSPAPERS COLLECTIONS
  4. SBK KANNADA NOTES
  5. STATE, AND CENTRAL JOB NOTIFICATIONS
  6. ONELINER DAILY GK
  7. FDA AND SDA MOCK TEST
  8. PSI/PC MOCK TEST
  9. MODEL QUESTION PAPER
  10. MINI PAPERS

6)ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳ ಪುನರ್ಯೌವನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?

ಎ) ಕೇರಳ
ಬಿ) ಹರಿಯಾಣ
ಸಿ) ಅಸ್ಸಾಂ
ಡಿ) ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ

ಉತ್ತರ: ಬಿ
ವಿವರಣೆ:
ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಹರಿಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಕಾರವು 'ಮೇರಾ ಪಾನಿ ಮೇರಿ ವಿರಾಸತ್' ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಗಳ ಪುನರ್ಯೌವನ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಲಶಕ್ತಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಖಟ್ಟರ್ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
'ಮೇರಾ ಪಾನಿ ಮೇರಿ ವಿರಾಸತ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

7)ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 9, 2020 ರಂದು ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಎ)ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
ಬಿ)ನಿತಿನ್ ಜೈರಾಮ್ ಗಡ್ಕರಿ
ಸಿ)ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ
ಡಿ)ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ ಎ

ವಿವರಣೆ:
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜುಲೈ 9, 2020 ರಂದು ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 
ಈ 6 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಆರ್‌ಒ) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

8)ಲಾಭರಹಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೀಮಿತ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು ದೇಶದ ಯುವಜನರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ?

ಎ)Paytm
ಬಿ)ಫೇಸ್ಬುಕ್
ಸಿ)ಗೂಗಲ್
ಡಿ)ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್
ಉತ್ತರ: ಆಯ್ಕೆ ಡಿ

ವಿವರಣೆ:
ಲಾಭರಹಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೀಮಿತ ಕಂಪನಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಸಿ) ದೇಶದ ಯುವಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

9)ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೀಕ್ 2020' ಎಂಬ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಷಯವೇನು?

ಎ)  Be The Revival: India and a Better New World
ಬಿ)  Atmanirbhar Bharat
ಸಿ)  Spiritual Face of India
ಡಿ) India winning Covid-19

ಉತ್ತರ:  ಎ

ವಿವರಣೆ:
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂನಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೀಕ್ 2020' ಎಂಬ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ “ಬಿ ದಿ ರಿವೈವಲ್: ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್”. 
ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು.
 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 5000 ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

10)15,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನೌಕರನು ಯಾವ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?
ಎ)ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ಬಿ) ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
ಸಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ
ಡಿ)  ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ


ಉತ್ತರ: ಎ 

ವಿವರಣೆ:
ಮಾಸಿಕ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರನು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು 24%, ನೌಕರರ ಪಾಲು 12% ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು 12% ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 24% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು.


No comments:

Post a Comment